Przemoc na randce

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym w celu zapobiegania przemocy i profilaktyki zdrowych relacji międzyludzkich.

warsztaty dla mlodziezy

Problem przemocy w związkach nastolatków wydaje się społecznie nikły w porównaniu z bezkresem przemocy, do jakiej dochodzi w związkach małżeńskich osób dorosłych. Tymczasem statystyki, przede wszystkim amerykańskie, bo takimi głównie dysponujemy, biją na alarm. Przemoc w związkach nastolatków jest podobnie nasilona, jak to co dzieje się w relacjach dorosłych. Statystyki podają, że jedna na trzy osoby doświadcza, bądź doświadczyła choć raz w życiu, przemocy na randce. Do grupy najwyższego ryzyka należą młode kobiety.
Przemoc wśród nastolatków przybiera znane nam formy przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Również typowo dla naszej kultury większość sprawców przemocy to chłopcy. Jeśli sprawczyniami są dziewczyny, sięgają przede wszystkim po przemoc psychiczną. Warto się przyjrzeć szczegółowo formom przemocy na randce, ponieważ tylko znajomość specyfiki zachowań w młodzieżowej subkulturze może nam pomóc w rozpoznawaniu problemu często głęboko schowanego przed oczami dorosłych.

Cele zajęć:

  • uświadomienie, że wartością w kontaktach bliskich sobie ludzi jest bezpieczeństwo, wolność i wzajemna odpowiedzialność
  • uzyskanie świadomości własnych granic i wartości, prawie do ich ochrony i obowiązku przestrzegania ich u innych
  • zapoznanie się z prawami i obowiązkami podczas randek
  • poznanie sygnałów ostrzegawczych przemocy, sposobów ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi
  • promocja zachowań bezpiecznych
  • uświadomienie osobom, które doświadczają krzywdzących zachowań ze strony partnera/ -ki, że to nie jest prawidłowa sytuacja i być może warto o tym porozmawiać, aby nabrać dystansu i zaradzić rozwijającej się przemocy
  • uwrażliwienie na problem koleżanki, kolegi doświadczających złych, krzywdzących, izolujących zachowań od swojego chłopaka czy dziewczyny – umiejętność szukania dla nich pomocy
  • zapoznanie się z rodzajami przemocy (przemoc psychiczna, fizyczna i seksualna)

Artykuły

Coś do poczytania. Coś co może zaciekawić. Coś co może dać do myślenia.

+

Gabinety

Tu możemy się spotkać. Gabinety na III piętrze, cisza, spokój, przyjemna atmosfera, intymność i gwarantowana dyskrecja. Umawiam się z każdym na konkretną godzinę a więc nie czekasz. 

+

Inspiracje

Tu zamieszczam filmy, artykuły, książki, muzykę które są dla mnie inspiracją i dały mi do myślenia. Może tak samo stanie się z Tobą.

+